Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dat betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en ervoor zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door KNX Association. Deze Privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid gezien worden. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website https://www.knx.org. Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 24 mei 2018.

Onze contactgegevens

Adres:

KNX Association cvba 
De Kleetlaan 5, Bus 11 
B 1831 Diegem (Brussels) Belgium   
Tel. : +32 (0)2 775 85 90 
Fax : +32 (0)2 675 50 28   
info@knx.org
https://www.knx.org.

Bankgegevens:   

Btw-nummer: BE 0441 460 064
Bankrekening:
BNP Paribas Fortis, Brussel: 210-0046137-17
IBAN: BE61 210004613717
BIC: GEBABEBB
Deutsche Bank, Frankfurt: 176 1113 00
IBAN: DE67 5007 0010 0176 1113 00
BIC: DEUTDEFF

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze websites of contact opneemt met ons personeel. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten en diensten. Een deel van deze gegevens verschaft u ons rechtstreeks, bijvoorbeeld via formulieren op onze website of online shop, uw visitekaartje, uw bestellingen of in e-mailverkeer met ons. Sommige gegevens verkrijgen we via websitecookies. Voor meer informatie over onze cookies raadpleegt u onze cookieverklaring.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

- Om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze websites bezoekt of contact opneemt met onze medewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft.

- Om u de beste service aan te bieden.

We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we ook contact opnemen met u voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen.

- Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, webinars, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is. We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina's of op links klikken. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door KNX Association en zijn nationale groepen. Binnen KNX Association en zijn nationale groepen  zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

We doen een beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden zodra een verwerker z'n opdracht heeft voltooid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de KNX nationale groep van uw land, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. Het versturen van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doeleinden als bij KNX Association zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds de mogelijkheid tot verzet. 

Gepersonaliseerde en gedragsadvertenties  

Met als doel om u gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses aan te bieden, kan KNX Association, samen met onze marketingpartners, deelnemen aan diverse programma's voor gedragsreclame. Voor deze activiteit worden gebruiksgegevens verzameld en cookies en andere methodologieën voor het tracken en verzamelen van gegevens gebruikt om informatie door te sturen naar onze marketingpartners die de gepersonaliseerde reclameactiviteiten beheren.

Custom Audiences

KNX Association kan deelnemen aan Custom Audience-programma's van Facebook.com of Google Adwords. Deze programma's stellen ons in staat om gepersonaliseerde advertenties te tonen aan personen die naar onze website surfen of die op onze e-maillijst verschijnen als ze naar Facebook.com of naar websites surfen die deel uitmaken van het displaynetwerk van Facebook of Google.  Met het oog op gepersonaliseerde reclame geven we persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, door aan Facebook en Google. U kunt zich afmelden voor onze Facebook Custom Audience door een e-mail te versturen naar nfknxrg, via het e-mailadres dat u wilt afmelden. Opdat uw afmelding van kracht zou worden, moet u: de volgende tekst in het onderwerpveld van de e-mail plakken - 'Afmelden voor Custom Audience-advertenties van de website' en uw naam en e-mailadres in de e-mailtekst vermelden. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie uit de Custom Audience wordt verwijderd.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

U kunt uw recht op inzage uitoefenen via een e-mail naar nfknxrg. We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.

Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen. We zullen u daarbij niet om een kopie van uw identiteitskaart vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. U kunt dit rechtstreeks doen via uw klantenaccount in https://my.knx.org of u neemt contact met ons op via e-mail als u niet meer over uw logingegevens beschikt. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.

Geen direct marketing?

U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt zich altijd uitschrijven voor uw MyKNX account via https://my.knx.org, door op de 'afmelden'-link onderaan de e-mail te klikken of door ons een e-mail te sturen. 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Als u een klant bent met aangekochte of gratis licenties, factuurdocumenten of KNX Partner certificaten kunnen we uw account niet volledig verwijderen. In dat geval zou u namelijk niet langer toegang hebben tot deze items. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal tien jaar na het laatste operationele contact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dat maximaal anderhalf jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u contact met ons opnemen om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De contactgegevens staan op hun website.

Onze contactinformatie: 

KNX Association cvba 
De Kleetlaan 5, Bus 11 
B 1831 Diegem (Brussel) 
België
Tel. : +32 (0)2 775 85 90
Fax : +32 (0)2 675 50 28
nfknxrg
https://www.knx.org

Disclaimer - politieke en territoriale kwesties
KNX Association opereert als een wereldwijd bedrijf en neemt een neutraal standpunt in ten opzichte van politieke of territoriale conflicten. Eventuele beperkingen bij het zakendoen in bepaalde regio's of landen worden opgevolgd in overeenstemming met de Belgische/Europese regelgeving waaraan wij gebonden zijn. Onze landen-/regionenlijsten die op onze websites worden gebruikt, werden opgesteld om u optimale verzend- en zoekmogelijkheden te bieden en weerspiegelen niet noodzakelijk ons standpunt over welke regio's officieel als landen kunnen worden beschouwd.