BESTE PRAKTIJKEN VAN KNX

Uw stappenplan naar meer klantentevredenheid en efficiëntere projecten


Vertrouwen opbouwen tussen u en uw klant

Als u uw projecten voorbereidt en uitvoert, is het heel belangrijk om in te spelen op de verwachtingen van uw klanten en alle misverstanden of onaangename verrassingen te vermijden tijdens de oplevering van het project.

Als u wilt dat uw projecten vlot verlopen en als u de stress van onnodige wrijvingen met uw eindklant wilt voorkomen, moet u zo transparant en duidelijk mogelijk communiceren over wat beide partijen van het project mogen verwachten.

Dankzij de aanbevelingen van de KNX Associatie kunnen beide partijen er nu op rekenen dat het project optimaal afgehandeld zal worden door de leverancier en de klant.


Nooit waren de beste praktijken zo eenvoudig toe te passen

De Beste Praktijken van KNX zijn een checklist met aanbevelingen voor de voorbereiding en oplevering van het project. Dit is geen wettelijk bindend document. Deze checklist is bewust opgesteld met een dubbele weergave, zodat beide partijen hun verbintenissen en afspraken afzonderlijk kunnen controleren.

Door het formulier met deze aanbevelingen opgesteld door de KNX Associatie te ondertekenen, kunnen beide partijen garanderen dat het KNX-project optimaal afgehandeld zal worden.


Welke voordelen leveren de Beste Praktijken van KNX voor u op?

Voordelen voor de systeemintegrator
De Beste Praktijken van KNX leggen duidelijke richtlijnen vast voor de optimale procedure voor uw KNX-project. Zo krijgt u niet enkel de garantie dat de beste praktijken gevolgd worden, maar door de systeemintegrator er in een vroege fase bij te betrekken, zal het resultaat gegarandeerd ook beantwoorden aan de behoeften van de klant. Beste Praktijken zijn uw stappenplan naar meer klantentevredenheid en efficiënte projecten.

Voordelen voor uw klanten
Uiteraard worden niet alleen de beste marktpraktijken toegepast, de eindklant heeft ook de zekerheid dat de installatie wordt uitgevoerd volgens de meest strikte normen. De systeemintegrator kan zich dan weer wettelijk indekken tegen een eventueel geschil. En omdat het project volledig transparant wordt afgehandeld, zal de installatie gegarandeerd voldoen aan de overeengekomen algemene voorwaarden.De beste praktijken nu toepassen

Bereidt u een nieuw project voor of bent u al begonnen? Maak dan tijd voor een gesprek met uw eindklant om zeker te zijn dat de meest strikte normen aanbevolen door de KNX Associatie gevolgd worden.


De BESTE PRAKTIJKEN VAN KNX zijn een gedragscode met aanbevelingen over de voorbereiding, afhandeling en oplevering van het project en kunnen dan ook niet verplicht worden opgelegd aan de partijen onder de bevoegdheid van eender welke instelling. De KNX Associatie raadt aan om elke afwijking van de onderstaande lijst te controleren en de door beide partijen overeengekomen procedure vooraf te bevestigen. Voor vragen over de BESTE PRAKTIJKEN VAN KNX kunt u terecht op info@knx.org.