25.04.2017   KNX is het belangrijkste communicatieprotocol in de Europese en Chinese markt voor Smart Homes & kleine utiliteit


BSRIA presenteert met plezier de resultaten van haar meest recente onderzoek naar de markt voor slimme woningen en kleine utiliteit dat in januari 2017 is uitgevoerd. Het onderzoek, dat bestaat uit individuele landenrapporten van de markten in China, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, bevat een globale wereldwijde groeivoorspelling van 20 procent voor de markt van slimme woningen en kleine utiliteit in 2017. De grootste toename wordt voorspeld voor de Britse markt met een groei van 29 procent. De studie segmenteert de markt in stand-alone producten en integrale systemen voor woningautomatisering. Ook analyseert het onderzoek de marktwaarde van systeemintegratie (waardetoevoeging) en service en onderhoud.

De totale waarde van de wereldmarkt in 2017 wordt geschat op 15,8 miljard dollar. De Amerikaanse markt blijft de grootste, met volgens verwachting een aandeel van 29 procent in de totale marktwaarde. Ondanks de volwassenheid van de Amerikaanse markt verwachten de onderzoekers dat de groei in deze markt met 20 procent in lijn ligt met de wereldwijde waardestijging. Alleen het marktsegment van stand-alone producten kan met een groei van 27 procent daar bovenuit stijgen.

De studie voorspelt een snelle groei in de verkoop van zowel producten als systeemintegratie, maar omdat de markt nog in de kinderschoenen staat, verwacht men een lager verkoopniveau voor service en onderhoud.

Uit de rapporten blijkt dat luxe villa's het grootste individuele marktsegment is, goed voor 25 procent van de marktwaarde. Het op één na en op twee na grootste marktsegment, respectievelijk kantoren en hotels, vertegenwoordigen in totaal 23 procent van de markt.

De rapporten geven een vooruitzicht tot 2021, het jaar waarin de totale marktwaarde wereldwijd naar verwachting $ 29,8 miljard zal bedragen.

Als het gaat om communicatieprotocollen, dan wordt de markt in Noord-Amerika gedomineerd door fabrikantspecifieke (proprietary) protocollen, terwijl de studie in Europa en China een significante toename toont van de penetratie van KNX. De typische KNX-bekabelde oplossing wordt traditioneel vooral toegepast in nieuwbouw. Maar sinds de lancering van KNX RF (draadloze versie) in 2010 heeft dit protocol een significant marktaandeel weten te behalen. Daardoor staat KNX op de derde plaats, na alle fabrikantspecifieke communicatieprotocollen en Wi-Fi, maar met als voordeel dat de draadloze versie van KNX kan worden geïntegreerd met de bedrade componenten van KNX.

In Duitsland wordt de hele markt voor woningautomatisering sterk gedomineerd door KNX (met een aandeel van 56 procent), een systeem dat grotendeels is ontwikkeld onder de auspiciën van grote Duitse en Europese leveranciers van woning- en gebouwautomatisering. Hoewel fabrikantspecifieke protocollen nog steeds een significant aandeel hebben, hebben nog geen van de andere protocollen een kritische massa bereikt.

De totale markt voor woningautomatisering in het Verenigd Koninkrijk wordt niet gedomineerd door één communicatieprotocol. Alle protocollen hebben hun eigen sterke en zwakke punten, en veel installaties zullen meer dan één protocol bevatten. Uit de BSRIA-studie blijkt dat KNX een marktaandeel heeft van 27 procent in het totale marktsegment voor smart homes in het Verenigd Koninkrijk.

KNX blijft in Frankrijk het meest populaire protocol van alle niet-fabrikantspecifieke protocollen, met een marktaandeel van 32 procent. Het is een lang en stevig geworteld communicatieprotocol, maar tegelijk merken de onderzoekers op dat fabrikantspecifieke protocollen in Frankrijk eveneens zeer sterk zijn. Fabrikantspecifieke protocollen mogen dan als voordeel hebben dat zij geen kostenverhogende factor vormen voor de prijs van componenten. Ook geven ze de fabrikanten de grootst mogelijke vrijheid. Ze compliceren echter op een serieuze wijze de integratie met andere systemen.

De industrie vindt in Frankrijk nog geen consensus over de open standaard, en het convergentieprobleem vormt nog steeds een bedreiging voor de voortgang van de markt voor slimme woningen en gebouwen. Sinds EDF, als de grootste energieleverancier in Frankrijk, heeft besloten om de mogelijkheid te bieden haar meetgegevens vanuit haar Linky slimme energiemeters via een KNX-interface te transporteren, neemt het belang van KNX naar verwachting toe in Frankrijk.

Fabrikantspecifieke protocollen (15 procent) zijn goed vertegenwoordigd in Nederland. Maar KNX vergrootte zijn aandeel in de markt voor slimme woningautomatisering tot 34 procent. Daarmee is KNX dé standaard voor woning- en gebouwautomatisering.

Bekabelde systemen vertegenwoordigen de overgrote meerderheid in China, als het gaat om de markt voor smart home-systemen. Van de totale markt voor woningautomatisering wordt in bijna 38 procent gebruik gemaakt van fabrikantspecifieke protocollen terwijl in ongeveer 42 procent van de gevallen een op KNX-gebaseerd systeem wordt toegepast.

Het KNX-protocol is de 'Europese norm voor slimme woninginstallaties' en die norm is in China in 2013 overgenomen als de enige goedgekeurde, Chinese standaard (GB / T20965) voor woning- en gebouwautomatisering.

Tegelijk worden er in China nog een groot aantal andere protocollen, waaronder Wi-Fi, gebruikt voor draadloze producten, maar dan voornamelijk voor standalone, slimme producten of subsystemen.

Het nadeel van Wi-Fi is echter dat dit protocol meer energie verbruikt. Bovendien kunnen producten en systemen die via Wi-Fi werken, de andere internetverbindingen in de woning vertragen.

Social share