20. Mar 2019

Intelligent energiemanagement met KNX IoT

Intelligent energiemanagement met KNX IoT
Intelligent energiemanagement met KNX IoT

Sectorkoppeling met KNX IoT is vandaag geen toekomstvisie meer

Om de zinvolle doelstellingen inzake klimaatbescherming te realiseren, is het absoluut noodzakelijk om de verschillende toepassingssectoren van energieverbruik, zoals elektriciteitsgebruik, warmteopwekking en verkeer, in hun totaliteit te bekijken. Het doel is om via de koppeling van deze sectoren binnen een intelligent management, het gebruik van ecostroom en energie-efficiënte technologieën in de hand te werken en op die manier het gebruik van fossiele energie af te bouwen.

Vandaag worden energietoepassingen in gebouwen al gekoppeld en geautomatiseerd. Op deze manier is het mogelijk om het verbruik te regelen en te sturen en om het energieverbruik efficiënter te organiseren. Nieuwe toepassingsdomeinen op het vlak van energie zijn de fotovoltaïsche installaties voor de eigen stroomopwekking of de laadstations voor elektrische mobiliteit. Hierachter gaan echter grote energiehoeveelheden schuil die moeten worden beheerd. De gecoördineerde koppeling en optimalisering van de afzonderlijke energiesectoren wordt bijgevolg steeds belangrijker voor de bescherming van het klimaat.

KNX IoT realiseert Smart Energy SystemsDe technische voorwaarden voor de koppeling van de energiesectoren zijn vandaag al realiteit. In het vakjargon spreken we over 'sectorkoppeling' of 'integrated energy'. Dankzij KNX IoT kunnen dergelijke 'Smart Energy Systems' in gebouwen worden gerealiseerd. Via KNX IP koppelen de KNX-installaties alle energietoepassingen, zoals elektrische belasting, stroomopwekkers, warmtevoorziening, airconditioning, alsook de laadstations voor elektrische mobiliteit. Op deze manier slagen we erin om de zonnestroomopwekking, de flexibele laadprocessen van de energieopslag en het lastmanagement optimaal op elkaar af te stemmen. Zo worden opwekkingspieken doelmatig opgeslagen, worden lastpieken vermeden en realiseren we een continue kostenoptimale energiestroom. Dit alles wordt gerealiseerd in een moderne modelinstallatie die de verschillende verbruikers in een intelligente woning met eigen zonnestroomopwekking en accubuffer tot een intelligent energiemanagement koppelt.

Laadmanagement in een Smart Home Een Smart Home beschikt over een of meerdere regelbare laadstations voor elektrische voertuigen en voor de overige huishoudelijke apparaten, elektrische warmteopwekkers, een warmtepompinstallatie, een koelplafond en een fotovoltaïsche installatie met wisselrichter, alsook een elektrische accuopslag met laadregelaar. De IoT-technologie van KNX regelt de energiestromen zo dat de zelf opgewekte zonnestroom op een zo kostenefficiënte manier wordt gebruikt. Bovendien is er uiteraard altijd nog de netenergie. Het lastmanagement garandeert dat het maximaal toegelaten aansluitvermogen niet wordt overschreden. De batterijen van elektrische voertuigen worden volgens de regelstrategie met zonnestroom in combinatie met de energieopslag opgeladen. Hierbij staan een optimale ecobalans en kostenefficiëntie centraal. Het laadproces is, rekening houdend met de automatische standtijd, heel flexibel met het oog op het benutten van stroompieken. De afzonderlijke energiesectoren worden gekoppeld via een internetprotocol, in dit geval een KNX/IP- of Modbus/IP-interface. De data voor de managementlogica stellen o.a. intelligente energiemeters, wisselrichters, regelaars voor acculaders, warmtepompbediening en schakelactoren met stroomsensoren ter beschikking. Het intelligente energiemanagement wordt bediend en gecontroleerd via een KNX-visualisatie. Dankzij de omschakeling naar ecostroom is de gebouwautomatisering met KNX IoT perfect voorbereid op de energieomslag.

SectorkoppelingHet begrip 'sectorkoppeling' betekent de koppeling van sectoren uit de energiewetenschap, die tot nog toe onafhankelijk van elkaar werden bekeken, met stroom, warmte en e-mobiliteit zodat hernieuwbare energieën optimaal kunnen worden gebruikt en geïntegreerd. Achter het concept schuilt de ondersteuning van de totale energieomslag met behulp van hernieuwbare energieën en de afbouw van fossiele energiedragers. Bovendien werkt een intelligente koppeling het gebruik van energie-efficiënte technologieën in de hand, zorgt het voor een daling in het globale energieverbruik en compenseert het schommelingen in de stroomvraag en in de variabele opwekking van wind- en zonne-energie. Dankzij een efficiënt energiemanagement ondersteunt sectorkoppeling de beoogde doelstellingen op het vlak van klimaatbescherming.

Social Share:

  • Highlights