18.11.2022   De waarde van foutmeldingen op de KNX-bus

De waarde van foutmeldingen op de KNX-bus


Of dat nu eerlijk is of niet, wanneer er fouten opduiken, wordt de KNX-systeemintegrator altijd als de tussenpersoon beschouwd. Foutmeldingen op de KNX-bus kunnen daarbij van grote waarde zijn. In dit artikel lees je enkele strategieën om deze in jouw voordeel om te buigen. De afgelopen zomer hebben de airconditioners in Nederland overuren gedraaid. De gemiddelde systeemintegrator en installateur zal dan ook vaak klachten hebben gehoord die te maken hadden met het feit dat ‘de AC niet werkte' of ‘de AC telkens uitviel' of ‘de AC verstikkende lucht uitblies'. Ondanks dat systeemintegratoren en installateurs vaak slechts de tussenpersoon zijn op het moment dat zij inloggen in het KNX-systeem, onderzoeken wat de mogelijke oorzaak van het probleem kan zijn en die oorzaak ten slotte vaststellen. Na deze analyse, het informeren van de klant en de respectievelijke vakman kan het probleem opgelost worden.

De waarde van foutmeldingen In dit geval lijkt het voor de hand liggend om de tussenpersoon links te laten liggen en rechtstreeks inlichtingen in te winnen bij het AC-bedrijf. Maar wanneer je bijvoorbeeld de handleiding voor het touchscreen van de centrale controller van het AE200 AC-systeem van Mitsubishi bij neemt, zie je pagina's en pagina's foutmeldingen. Op veel pagina's staan dertig of zelfs meer fouten. Hoe handig zou het zijn als je als serviceverlener van de airconditioning weet wat de oorzaak van een fout is voordat je ‘s avonds de deur van het kantoor achter je dichtdoet?

Bij KNX geniet je van duizenden producten, honderden fabrikanten en veel verschillende communicatielagen. Bovendien kan alles wat over de KNX-bus wordt verzonden, worden onderschept en in real time opnieuw worden verzonden. Dat is dan ook de reden van ons succes - we kunnen elke foutmelding invoeren die een toestel verzendt en die melding dan via e-mail of sms naar het juiste bedrijf of de juiste persoon doorsturen.

Natuurlijk is het belangrijk om dit bij het begin van het verkoopproces aan de klant duidelijk te maken, omdat dit weliswaar deel uitmaakt van het onderhoud, maar ook omdat daarvoor het juiste product moet worden geïnstalleerd om de procedure te vergemakkelijken.

Alarm- en foutmeldingen In dit verband is het vooral belangrijk om te omschrijven wat een storing is en om het over die omschrijving eens te worden. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een gegevensstroom wordt onderbroken of beschadigd. Daardoor valt het systeem niet uit, maar is het wel mogelijk dat er een foutcode wordt voortgebracht, die vervolgens wordt gewist. Dit kan een eindeloze lijst van storingen opleveren, waarvan er heel wat niet relevant zijn. Op basis van die lijst moet dan beslist worden welke alarmmeldingen een hoge prioriteit moeten krijgen en welke meldingen minder belangrijk zijn. Prioritaire alarmmeldingen vereisen meestal onmiddellijke aandacht, terwijl andere alarmmeldingen gewoon kunnen worden toegevoegd aan de to-dolijst voor het volgende routine-onderhoudsbezoek. Zodra deze lijsten compleet zijn, kun je beginnen met rapporteren. Als de alarmmelding bijvoorbeeld betrekking heeft op vuile filters, gaat deze fout van een waarde 0 naar een waarde 1 en blijft die waardering zo tot de filters zijn gereinigd en de alarmmelding is gereset. Als er echter een temperatuurwaarde wordt gemonitord waarbij de alarmmelding misschien zo is ingesteld om te worden geactiveerd wanneer een drempelwaarde is overschreden, moeten worden nagedacht over de frequentie waarmee de berichten worden verzonden.

Verantwoordelijkheid en termijnen De laatste punten waarover overeenstemming moet worden bereikt, gaan over het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor elke alarmmelding en binnen welke termijn de oorzaak moet worden aangepakt. Zodra de betrokken partijen het eens zijn over al deze elementen, moeten de afspraken worden gedocumenteerd en moet aan elk van de partijen een exemplaar worden bezorgd.

Conclusie KNX kan gemakkelijk de technische oplossing voor een efficiëntere alarmmelding aanleveren. Voeg een KNX-e-mailserver toe aan de bus, maak afspraken over alarmmeldingen en verantwoordelijkheden, leg dit allemaal schriftelijk vast en we hebben een enorme meerwaarde gecreëerd voor de klant. Lopende relaties met de klanten en het onderhoudscontract zijn van belang, maar nog belangrijker is de gemoedsrust om te weten dat het systeem rechtstreeks met andere bedrijven communiceert ten voordele van de eindgebruikers. Hoewel we onszelf misschien niet beschouwen als tussenpersonen, zijn we dat toch altijd en een automatisering van het proces kan een preciezere foutdiagnose en kortere responstijden opleveren.

Social share