Zur Startseite

Akkrediterede testlaboratorier

Alle nedenstående testlaboratorier er akkrediterede til at udføre KNX Interworking-test og funktionalitetstest. Nogle af testlaboratoriernes akkrediteringer gælder dog kun test, der udføres på lavere lag (test af nye system-stack-implementeringer)

Få test udføres stadig af KNX Association vha. produktauditter og ikke via disse tredjeparter. Det gælder for følgende:  

  • Tests af systemfunktioner, hvor der (endnu) ikke findes nogen godkendt testspecifikation.
  • Godkendte testspecifikationer, hvor der (endnu) ikke er indsendt en akkrediteringsanmodning til KNX.