iETS server - Opis

 

 

Definicija

iETS server je gateway (ili sučelje) između KNX i IP, i koristi EIBlib/IP protokol (a NE KNXnet/IP). Dozvoljava da se iETS klijenti (kao ETS 3) spoje na mrežu. Koristeći iETS,osoba koja je tehnički odgovorna za KNX instalaciju može koristiti ETS za pristup sustavu na daljinu.

 

Detaljnije

 

iETS server je KNX sučelje, dio je instalacije i omogućava korisniku pristup KNX mreži preko LAN-a ili Internet-a. iETS server omogućava programiranje na daljinu ili dijagnoziranje preko IP (eng Internet Protocol). KNX Association nudi iETS server kao Windows program, a neke tvrtke članice nude iETS servere kao KNX certificirane uređaje.

 

iETS je koristan alat koji pruža pomoć instalaterima, uslužnim djelatnostima, managerima, vlasnicima i korisnicima.Često se može skratiti dugo vrijeme potrebno za popravljanje ilil promjenu neke postavke. 

 

Print Page -  Email Page
Updated: 20 Feb 2009Izjava odgovornosti / Podaci firme   © KNX 2017